.

پیشرو در ارائه نسل سنسورهای هوشمند در تمامی سطوح تولیدات صنعتی.

- سنسورها و اتوماسیون صنعتی

- آنالایزرهای گاز و غبارسنج های آنلاین

- فلومترهای گاز

شرکت M&C
.

آنالایزرهای گاز

شرکت FPI
شرکت S.K.I
.

Heraeus Electro-Nite همواره پیشتاز در تولید و توسعه سنسورهای مورد استفاده برای اندازه گیری، نظارت و کنترل فلز مذاب بوده است که امروزه نتیجه آن تولید پروب های مصرفی و غیر مصرفی پیشرفته و قابل اعتماد با کاربرد ساده و تجهیزات مرتبط با آن ها می باشد.